992
Are you sure you want to undo your last changes?
Weet u zeker dat u uw laatste wijzigingen ongedaan wilt maken?
993
Are you sure you want to update this order?
Weet u zeker dat u deze bestelling wilt bijwerken?
994
Are your sure you want to remove this permission?
Weet u zeker dat u dit recht wilt verwijderen?
995
Area
Gebied
996
array
English
Array
997
Arrows
Pijlen
998
Article
Artikel
999
Articles
Artikelen
1000
Artifact ID
Artefact-ID